info2shop

z historie

strana z 1

Historie Braillova písma

 
První systém písma pro nevidomé vytvořil italský fyzik Francesco Lana Terzi (1631—1687). Systém byl založen na reliéfních tečkách, nebyl odvozen od písma známého vidoucím lidem. Systém reliéfního písma byl vytvořen Valentinem Haüy (1745—1822). Byl založen na římském písmu a nevidomý člověk četl texty za pomoci hmatu. Psaný text byl vytvářen za pomoci typografie

celý článek

Pierre de Fermat

 
Ve všech encyklopediích se obvykle dočteme, že Fermat (čti Ferma) byl velký tvůrčí matematik; a skutečně - jeho výsledky v tomto oboru ho řadí k vůbec nejvýznamnějším géniům světa a k pýše francouzského národa...

celý článek

Vladimír Alois Novák

 
optik a přední český fyzik za 1. republiky(narozen 21. 6. 1869 v Praze - zemřel 24. 3. 1944 v Brně)působící na brněnské české technice v letech 1902--1939. Jména Alois nikdy neužíval; dostal je od rodičů, kteří truchlili nad ztrátou jeho staršího bratra Vladimíra Aloise Otakara, který zemřel v nejútlejším dětském věku a kterého jim měl nahradit. V jejich rodině bývala nejen smrt častým hostem; ani hmotný nedostatek nebyl pro ně ničím neznámým -- na rozdíl od jiných fyziků, třeba Kučery a Strouhala.

celý článek

Ernst Mach

 
fyzik, optik a filozof (narozen 18. 2. 1838 v Chrlicích u Brna - zemřel 19. 2. 1916 ve Vaterstettenu u Mnichova)Dnes jsou Chrlice severovýchodním předměstím Brna a tamní německý rodák, opakovaně navrhovaný na Nobelovu cenu za fyziku např. samotným Lorentzem, pozvedl fyziku na Karlově univerzitě v Praze na světovou úroveň a vychoval prakticky celou první generaci slavných českých fyziků...

celý článek

Historie brýlí 1

 
Je to už hodně dávno, kdy člověk poprvé přišel na možnost přiblížit si vzdálená tělesa dalekohledem. Rozvoj této disciplíny na sebe nechal čekat několik generací, přesto však ještě v té době nebylo známo, že je možno korigovat špatné vidění čočkou umístěnou před oko.

celý článek

Historie brýlí II

 
Ve stejném století, kdy Kolumbus objevil Nový svět, mohou svět vidět novýma očima i Číňané, kam přivezli první brýle jezuité. Lid lpící na tradicích si tvar obrub přetvořil podle vlastního vkusu a brýle se zavazovaly za hlavou tkanicí, aby držely na nose. Ještě v polovině minulého století se takové tvary běžně v Číně vyskytovaly.

celý článek

Historie brýlí III

 
Nálada biedermaieru a vážnost ctihodných pánů se odrážela ve sklech brýlí, které byly symbolem postavení a duchovního osvícení. Vedle nezbytné špacírky a těžkého nábytku byly doplňky jako klobouk nebo brýle velmi vyhledávané. V tomto období již můžeme rozlišit dokonce brýle na dálku a na čtení.

celý článek

strana z 1


můj účet