info2shop

Vaše oči

strana z 2

Máte problémy s usínáním? Příčinou může být modré světlo!

Modrému světlu, které vyzařuje z obrazovek počítačů, mobilů, tabletů nebo LED žárovek, jsme vystaveni každý den. Modré světlo má ovšem neblahý vliv na náš biorytmus a přispívá k řadě zdravotních komplikací.

celý článek

Bolest hlavy

V tomto článku se budeme věnovat bolestem hlavy, které jsou v našem oboru jedním z nejčastějších důsledků nekorigované oční vady či chybné korekce, mohou však být také signálem k závažnějším problémům vyžadujícím odbornou lékařskou pomoc.

celý článek

Bolest očí

Všeobecně jsme zvyklí označovat soubor symptomů a příznaků, se kterými přichází pacient k optometristovi, za astenopické obtíže.Astenopické obtíže jsou přesněji definovány jako senzitivní a senzorické příznaky obtížía poruch, způsobené dlouhodobým vypětím vnějších a vnitřních očních svalů.

celý článek

Stáří a Vidění

Vidění má pro stárnoucího člověka mimořádný význam. Problémy se zrakem omezují nejenom jehosoběstačnost a motilitu, ale i psychickou a duševní rovnováhu. Zrakové problémy jsou častoupříčinou depresí a také zvýšené úrazovosti.

celý článek

Bolest hlavy! Komu se svěřit, neurologovi nebo optometristovi?

Přibližně 90% populace bolí čas od času z nějakého důvodu hlava, 9% z těchto lidí vyhledá pomoc u lékaře. Zbylých 91% se pokouší tyto obtíže vyřešit tak zvanou nelékařskou cestou, tj.na radu lékárníka zakoupí tlumicí léky, nebo se snaží řešit situaci brýlemi.

celý článek

Nový způsob léčení retinoblastomu

 
Retinoblastom je nejčastější nitrooční nádor u dětí. V 90% případů je diagnostikován před třetím rokem života dítěte. Prof. P. Gobin z Weill Cornell Center v New Yorku referuje o nové metodě léčby retinoblastomu — tzv. chemosurgery. Varuje oftalmology před enukleací oka s melanoblastomem a jeho zevním ozářením, pokud na tomto oku nebyla nejdříve vyzkoušena tato nová technologie.

celý článek

Presbyopické nitrooční čočky

 
Ideální presbyopická nitrooční čočka by měla operovanému pacientovi zajistit vidění a schopnost akomodace, jakou má mladý člověk. Podle Dr. Applegate z Texasu v USA však skutečnost za tímto požadavkem značně pokulhává. Průměrná nekorigovaná zraková ostrost u 60letých operovaných bývá přibližně 20/15.

celý článek

Prevence progrese myopie

 
Doktor D. Tan ze Singapuru využívá k prevenci progrese myopie u školních dětí konzervativní léčebný postup — tzv. metodu neurovision. V Singapuru má až 80% školáků myopii. Dr. Tan zjistil, že při progresi myopie se zraková ostrost stává i po optimální korekci subnormální. Terapie neurovision nemění refrakci, ale zlepšuje zrakovou ostrost. Metoda neurovision...

celý článek

Multifokální nitrooční čočky

 
Úspěšný vývoj ve výrobě nitroočních čoček (IOL) přináší operovaným ametropům, presbyopům a lidem se šedým zákalem stále větší nezávislost na korekci brýlemi. Nitrooční čočky byly dříve aplikovány jen u pokročilých katarakt. Nové typy multifokálních a akomodativních čoček IOL jsou dnes užívány i v časných stadiích presbyopie.

celý článek

Refrakční vady

 
HYPERMETROPIE (dalekozrakost)
MYOPIE (krátkozrakost)
ASTIGMATISMUS
PRESBYOPIE

celý článek

Péče o vidění

 
U starších lidí, zvláště po jejich 75. roce, se nápadně zvyšuje riziko úrazů způsobených pádem, které mívají velmi vážné následky jak fyzikální, tak psychosociální. Příčiny pádů jsou multifaktoriální a stejně mnohočetná jsou i preventivní opatření, která by měla vést k jejich odstranění...

celý článek

Hojení rohovky po laserových operacích

Během XXIV. kongresu ESCRS (Evropská asociace chirurgů zabývajících se kataraktou a refrakcí) byla přednesena řada nových poznatků o fyziologii hojení rohovky. Tyto poznatky pomáhají ke zlepšení výsledků refrakční chirurgie. Dr. Baldwin konstatoval, že ke vzniku zákalů v rohovce nevedou poranění samotného epitelu ani samotného stromatu, ale současná poranění jak epitelu, tak stromatu rohovky.

celý článek

strana z 2


můj účet